Thị trường chứng khoán phái sinh: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng 20,48%

Theo báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 7/2023, chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 1.230,81 điểm, tăng 9,58% so với cuối tháng trước. Thị trường cơ sở giao dịch sôi động, nhưng giao dịch chứng khoán phái sinh lại giảm so với tháng trước.

Cũng theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 152.739 hợp đồng/phiên, giảm 13,52%, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 17.691 tỷ đồng/phiên, giảm 9,31% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 28/7/2023 có KLGD lớn nhất, đạt 190.527 hợp đồng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 62.077 hợp đồng, tăng 17,5% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 13/7/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 70.785 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, tỷ trọng tham gia giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2023 tăng lên mức 3,47% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK giảm, chiếm 1,66% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 7, sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 7/2023 của sản phẩm này là 0 hợp đồng. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng đạt 1.341.152 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 7/2023, tăng 2% so với tháng trước.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999