Doanh nghiệp FDI tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu

Tính trong 10 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 291,46 tỷ USD, giảm 7%, tương ứng giảm 22,04 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 212,42 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2023 (từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2023) đạt 34,51 tỷ USD, tăng 27,7% (tương ứng tăng 7,49 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2023.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng/2023 đạt 558,33 tỷ USD, giảm 9,6% (tương ứng giảm 59,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 383,95 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 45,15 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 174,38 tỷ USD, giảm 7,4% (tương ứng giảm 13,96 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 10 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,52 tỷ USD. Như vậy, tính trong 10 tháng/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 24,59 tỷ USD, gấp 2,6 lần so với con số 9,56 tỷ USD thặng dư của cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đối với thị trường xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2023 đạt 18,02 tỷ USD, tăng 27% (tương ứng tăng 3,83 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2023. Tính trong 10 tháng/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 291,46 tỷ USD, giảm 7%, tương ứng giảm 22,04 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 10/2023 đạt 13,06  tỷ USD, tăng 26,9% tương ứng tăng 2,77 tỷ USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng/2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 212,42 tỷ USD, giảm 8,1% (tương ứng giảm 18,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở nhóm hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2023 đạt 16,5 tỷ USD, tăng 28,5% (tương ứng tăng 3,66 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2023. Tính trong 10 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 266,87 tỷ USD, giảm 12,2% (tương ứng giảm 37,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 10,72 tỷ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 2,7 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 10/2023. Tính trong 10 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 171,53 tỷ USD, giảm 13,3% (tương ứng giảm 26,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999