Đã hoàn gần 113 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết ngày 31/10, cơ quan thuế đã ban hành 15.025 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 112.873 tỷ đồng, bằng 70,5% ước thực hiện đã báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội (160.000 tỷ đồng), bằng 91% cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế cho biết, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 10 tháng đầu năm, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 158.145 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.476 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 51.669 tỷ đồng.

Về công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết ngày 31/10/2023, Cơ quan thuế đã ban hành  15.025 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn  112.873 tỷ đồng, bằng 70,5% ước thực hiện đã báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội (160.000 tỷ đồng), bằng 91% cùng kỳ năm 2022. 

Liên quan đến công tác thanh tra kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế cũng cho biết, tính đến 27/10/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 52.596 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 65,6% kế hoạch năm 2023 và bằng 94,2% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 492.641 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2022. 

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 48.704,97 tỷ đồng bằng 95,09% so với cùng kỳ năm 2022.

Thực hiện thu nợ thuế trong tháng 10/2023 ước đạt 4.202 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 38.812 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 10 là 159.452 tỷ đồng, tăng 4,1% so với thời điểm cuối tháng 9/2023, tăng 7,9% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Tính đến cuối tháng 10/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,1%.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999