Chính phủ yêu cầu làm sạch dữ liệu người giao dịch chứng khoán

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu thực hiện rà soát, xác thực, làm sạch dữ liệu thông tin về người tham gia giao dịch chứng khoán, trong đó có thông tin người thân tham gia giao dịch chứng khoán.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ chậm tiến độ theo đánh giá của Bộ Công an, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ không bảo đảm lộ trình triển khai Đề án 06 – Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó yêu cầu thực hiện xác thực thông tin cá nhân người giao dịch chứng khoán.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Đồng thời thực hiện rà soát, xác thực, làm sạch dữ liệu thông tin về người tham gia giao dịch chứng khoán, trong đó có thông tin người thân tham gia giao dịch chứng khoán. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ này sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam, tính đến hết tháng 8 vừa qua, tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước vượt mốc 7,6 triệu tài khoản, tương đương gần 8% dân số. Tổng số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 44.400.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999