Xem xét thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư lĩnh vực công nghệ cao

Sáng 12/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng. 

Về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Một là, dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật đã được chuẩn bị rất công phu, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý tại phiên họp thường kỳ tháng 8 (phiên họp thứ 25).

Do đây là một dự án luật đặc biệt quan trọng nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trương tiếp tục xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách, cùng với Chính phủ tiếp tục rà soát các vấn đề quan trọng, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để có thể quán triệt, cụ thể hóa một cách đầy đủ nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta mà trực tiếp là Nghị quyết 18-NQ/TW về về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quyết định bố trí để cho ý kiến thêm một lần nữa về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để chuẩn bị bản dự thảo tốt nhất trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Hai là, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Đây cũng là dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 25.

Đây là dự án luật cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương mà trực tiếp là Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, là một trụ cột của an sinh xã hội. Trên cơ sở đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho ý kiến lại một lần nữa trong phiên họp thứ 26 này, trước khi hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình để trình Quốc hội để có được dự án luật tốt nhất. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, điều này thể hiện trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Xã hội đối với những vấn đề hết sức quan trọng về an sinh xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi). Đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với “tinh thần cả nước vì Thủ đô, Thủ đô vì cả nước”, kỳ vọng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ có những bước đột phá để tạo ra những thể chế, những khuôn khổ cho quá trình xây dựng phát triển Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thủ đô.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bố trí thời gian để cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Nêu rõ, đây là dự án luật khó, với tinh thần trách nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc và cho ý kiến đối với những vấn đề lớn, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến đối với 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của quyết định của Quốc hội gồm: dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đó, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao đổi, thống nhất với Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc cần phải sớm trình với Quốc hội xem xét để giành được quyền đánh thuế bổ sung về thuế tối thiểu toàn cầu trước các quy định của OECD, đồng thời vẫn duy trì, củng cố và nâng cao được năng lực cạnh tranh với môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ đã nhất trí để trình đồng thời hai vấn đề liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu và chính sách thí điểm hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành để trình Quốc hội xem xét các nội dung để tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm quốc gia này.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023“.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần thứ hai đối với Báo cáo kết quả của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tập trung vào nội dung chính của Báo cáo, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 với những giải pháp mạnh mẽ mang tính đột phá để hỗ trợ và đồng hành với quá trình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia rất quan trọng này, chỉ rõ những việc làm cụ thể, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan và thời hạn thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo của các cơ quan về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4. Xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023. Cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán nhà nước. Cùng đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2023 và cho ý kiến về nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 6.

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ phiên họp lần này và phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ là bước chuẩn bị cơ bản cho nội dung của Kỳ họp thứ 6.

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999