Xây dựng Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường xăng, dầu theo thủ tục rút gọn

Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Liên quan đến việc xây dựng Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2024, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 7922/VPCP-KTTH ngày 12/10/2023 về việc xây dựng Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, đề xuất áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đã quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 cho năm 2024.

Bộ Tài chính cho biết, dự án Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, lấy ý kiến rộng của các tổ chức, cá nhân trên  trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính (theo Công văn số 11275/BTC-CST ngày 13/10/2023 của Bộ Tài chính). 

Ngày 24/10/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11626/BTC-CST gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Nghị quyết. “Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết này để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định”, Bộ Tài chính cho hay.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999