Thu ngân sách ngành Thuế ước đạt 962.097 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 8 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, những tháng cuối năm 2023, cơ quan Thuế tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội. Triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua; đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, tạo đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu NSNN tháng 08/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 75.000  tỷ đồng, đạt 5,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 71,1% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 4.400 tỷ đồng, bằng 10,5% so với dự toán, bằng 53,8% so với cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 70.600 tỷ đồng, bằng 5,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 72,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ. 

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 39.748 tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán, bằng 74,9% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 922.348 tỷ đồng, bằng 69,3% dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 743.106 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán pháp lệnh, bằng 99,6% cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Thuế, có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 68%); Có 06/20 khoản thu đạt dưới mức 68%. Có 14/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; Có 6/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ (Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 67,7%; Lệ phí trước bạ ước bằng 71,3%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,3%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 61,1%). Có 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 68%; Có 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 68%);

Bước sang tháng 9, Tổng cục Thuế cho biết, sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; khẩn trương xây dựng và ban hành bộ tiêu chí rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế và nâng cấp ứng dụng để phân loại tự động đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm trước đảm bảo thời hạn triển khai; hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hỗ trợ tối đa công tác giải quyết hoàn thuế GTGT của cơ quan thuế theo Quy trình hoàn thuế mới ban hành theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước; Khẩn trương ban hành Quy trình khai thác thông tin trên Cổng thông tin TMĐT để vận hành hiệu quả Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho Ngân sách Nhà nước.

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999