Thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin mạo danh Bộ Công an Việt Nam

Mới đây, Bộ Công an đưa ra cảnh báo người dân thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, mạo danh Bộ Công an Việt Nam.

Theo đó, hiện nay, Bộ Công an Việt Nam chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh là Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook.

Giao diện chính thức của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.
Giao diện chính thức của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

– Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (https://mps.gov.vn/và https://bocongan.gov.vn/)

Giao diện chính thức của Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook đã có tích xanh.
Giao diện chính thức của Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook đã có tích xanh.

– Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook(https://www.facebook.com/mps.gov)

 

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999