Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 7.424 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30/6/2023, số dư quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu còn 7.424,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý II/2023. 

Cụ thể, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 31/3/2023 là 5.640,34 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2023 (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) 1.779,2 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2023 (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 5,91 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2023 là 3,23 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2023 là 2,09 tỷ đồng; 

Số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30/6/2023: 7.424,7 tỷ đồng.

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999