Ngân hàng nhà nước: Giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải đáp một số ý kiến của TCTD hướng dẫn rõ hơn về cách hiểu tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN tại Công văn 6248/NHNN-TD ngày 09/8/2023.

Theo Công văn 6248/NHNN-TD, ngày 23/4/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Thông tư 02/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2023.

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước có nhận được một số ý kiến của TCTD đề nghị được giải đáp, hướng dẫn rõ hơn về cách hiểu tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN.

Để đảm bảo việc thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến giải đáp về các vấn đề TCTD được kiến nghị.

  • Chi tiết nội dung giải đáp 25 kiến nghị của các tổ chức tín dụng tại đây Tại đây
  • Công văn 6248/NHNN-TD tại đây

 

 

Scroll
0793678999
0793678999