Loạt ngân hàng chi gần 90.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trong tháng 9

Trong 15 ngày đầu tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 2.225 tỷ đồng trái phiếu. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51.7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 87.838 tỷ đồng).

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 15/09/2023, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào trong tháng 9.

Ở chiều ngược lại, nửa đầu tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 2.225 tỷ đồng trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 169.840 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022).

Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51.7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 87.838 tỷ đồng).

Trước đó, tháng 8 đã có 30 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 30,657 tỷ đồng. Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 9.02%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 140.417 tỷ đồng, với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 11.73% tổng giá trị phát hành) và 113 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 123.941 tỷ đồng (chiếm 88.27% tổng số).

Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024.
Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024.

Theo dữ liệu của VBMA, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 106.953 tỷ đồng. 36% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với hơn 38.461 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 30.660 tỷ đồng (chiếm 28.6%).

Hiện một số doanh nghiệp đang có kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm nay, gồm: HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV mới đây đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, số lượng tối đa là 8.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Tương tự, HĐQT Công ty Cổ Phần Hàng không Vietjet cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, số lượng 20.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cố định tối đa 12%/2 kỳ đầu, các kỳ sau  LSTK 12T VNĐ (VCB, BIDV, VIETIN, HDB) + 3.5%/năm.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999