Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến chung đề, học sinh được tự chọn môn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến chung đề, chung đợt và ngoài các môn thi bắt buộc, học sinh được tự chọn thi các môn học lựa chọn.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa gửi văn bản tới đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT.

Văn bản của Chính phủ gửi đoàn giám sát do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thừa ủy quyền Thủ tướng ký ngày 4/8, cho biết: Sau khi ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất từ rất sớm các phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo hướng đánh giá được phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người học.

Bảo đảm thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới; bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW.

Trong quá trình nghiên cứu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ động tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu và kinh nghiệm tốt của quốc tế trong đổi mới công tác thi tốt nghiệp THPT; kế thừa và phát huy kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia giai đoạn 2015-2019, kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020-2023 và phối hợp với lộ trình đổi mới đánh giá quá trình học tập của học sinh THPT.

Bộ GD&ĐT đã có phân tích, đánh giá các góp ý của toàn xã hội để hoàn thiện phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, dự kiến đầu năm học 2023 – 2024 sẽ ban hành.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: “Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 về cơ bản kế thừa được phương thức và cách thức tổ chức thi như hiện nay; bảo đảm tính đồng bộ về độ tin cậy của kết quả đánh giá để các bên liên quan có thể khai thác, sử dụng cho các mục đích khác nhau (trong đó có các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thực hiện xét tuyển sinh theo tinh thần tự chủ được luật Giáo dục đại học quy định).

Phương thức tổ chức thi chung đề, chung đợt đối với cả môn học bắt buộc và môn học lựa chọn trên phạm vi rộng và cho học sinh tự quyết định chọn môn học để dự thi tốt nghiệp trong các môn học lựa chọn ở trường phổ thông, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với cách thức chọn môn học lựa chọn của học sinh”.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để phát huy các ưu điểm của kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp tổ chức để công bố phương án thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng đánh giá đúng năng lực người học, công bằng, công khai, minh bạch, gọn nhẹ, phù hợp với thực tiễn của các địa phương.

Theo Baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999