Huy động vốn trái phiếu Chính phủ bám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến hết tháng 9, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đạt 249.881 tỷ đồng, bằng 62,5% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng), bảo đảm đủ nhu cầu cho chi trả nợ gốc và dành phần còn lại cho chi đầu tư phát triển.

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác huy động vốn trái phiếu Chính phủ luôn bám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo hiệu quả vay và sử dụng vốn vay theo các chủ trương, chính sách của Đảng và Quốc hội. 

Trong những tháng cuối năm, KBNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu, KBNN đã tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng thấp để duy trì hoạt động thị trường và đảm bảo hiệu quả vay, sử dụng vốn vay của ngân sách trung ương. Tính đến hết tháng 9, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đạt 249.881 tỷ đồng, bằng 62,5% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng), bảo đảm đủ nhu cầu cho chi trả nợ gốc và dành phần còn lại cho chi đầu tư phát triển.

Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,42 năm, phù hợp với mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Thời gian đáo hạn bình quân của danh mục được duy trì ở mức trên 9 năm (9,17 năm), giảm rủi ro đảo nợ của ngân sách trung ương theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Lãi suất phát hành bình quân là 3,36%/năm, giảm 0,12% so với năm 2022 (3,48%), giúp giảm chi phí vay vốn của ngân sách trung ương, phù hợp với quan điểm điều hành chính sách tiền tệ, giữ ổn định mặt bằng lãi suất chung, góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với các kết quả đạt được trong 9 tháng của năm, công tác huy động vốn trái phiếu Chính phủ đã đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, theo đúng yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999