ĐB Nguyễn Quang Huân: Nhà nước cần thu hồi đất rồi cho đấu thầu

Phát biểu ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) đồng tình với các ý kiến về việc cần phải kiểm soát địa tô chênh lệch, nhưng đề nghị đặc biệt kiểm soát loại địa tô chênh lệch tạo giá trị thặng dư siêu ngạch.

“Nhà nước cần kiểm soát loại địa tô này vì nó tạo ra sau khi có đầu tư của các nhà đầu tư. Nếu chúng ta kiểm soát chặt quá có thể sẽ không khuyến khích nhà đầu tư và sẽ làm kìm hãm phát triển kinh tế – xã hội.

Nếu chúng ta buông lỏng thì có thể lợi ích siêu ngạch sẽ phục vụ cho lợi ích của thiểu số người. Điều này tôi nghĩ cần phải kiểm soát. Để kiểm soát được nó thì không gì tốt hơn là đấu thầu.” – Đại biểu tỉnh Bình Dương nêu ý kiến.

ĐB Nguyễn Quang Huân (Bình Dương)
ĐB Nguyễn Quang Huân (Bình Dương)

Theo đại biểu Nguyễn Quan Huân, để đấu thầu được cần phải thu hồi đất, và đất đó phải là của nhà nước, nhà nước phải là chủ thể thì mới mang đi đấu thầu được. Khi chúng ta làm như thế thì việc đền bù sẽ là nhà nước đền bù cho dân trong quá trình thu hồi. Lúc đó chúng ta sẽ tiếp cận được giá thị trường theo đúng tinh thần Nghị quyết 18. Như vậy, người sử dụng đất trong thời điểm được đền bù được tiếp cận giá thị trường trước khi có đầu tư. Cái người ta được hưởng chính là hưởng địa tô chênh lệch 1. Như vậy, tôi thấy rất công bằng cho người sử dụng đất bị thu hồi, cho nhà đầu tư sau này và Nhà nước cũng tránh được thất thoát một lượng thặng dư siêu ngạch do địa tô 2 mang lại.” – Đại biểu tỉnh Bình Dương phân tích.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999