Đã kỷ luật lãnh đạo EVN do vi phạm về cung ứng điện

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023, lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trả lời báo chí về việc kiểm điểm, kỷ luật lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công Thương đã thanh tra và trên cơ sở thanh tra đã có kết luận thanh tra việc cung ứng điện vào tháng 7 vừa qua. Trong đó, có nội dung rất quan trọng đó là công tác kiểm điểm. Vấn đề này Bộ Công Thương đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ là giao cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Qua quá trình theo dõi, giám sát, Bộ Công Thương nhận thấy các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức thực hiện kiểm điểm rất nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Các hình thức đề xuất kỷ luật đã được báo cáo lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban đang chuẩn bị báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Riêng về phía Bộ Công Thương cũng đã tổ chức kiểm tra và tiến hành kiểm điểm các đơn vị có liên quan trong Bộ Công Thương, các nội dung kết luận cũng kiến nghị Bộ Công Thương kiểm điểm một số đơn vị (khoảng 5 đơn vị).

“Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban quản lý vốn để triển khai các giải pháp, đặc biệt là chỉ đạo EVN để khắc phục các hậu quả, nhất là tìm các giải pháp để tránh lặp lại các sai sót đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra của Bộ”, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng cho biết, kết luận thanh tra của Bộ Công Thương đã nêu một số tồn tại và vi phạm trong cung ứng điện với các nội dung: Chậm đầu tư và hoàn thành một số nguồn lưới điện; đảm bảo dự trữ nguyên liệu sơ cấp để đảm bảo cung cấp điện; điều độ vận hành hệ thống điện một cách cân đối trong việc huy động các nguồn điện cơ cấu điện; vi phạm trong chỉ đạo điều hành vận hành hệ thống trong mùa khô 2023; gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng đặc biệt là trên khu vực miền Bắc vào tháng 5, tháng 6 năm 2023.

Dựa trên nội dung kết luận thanh tra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo EVN thực hiện kiểm điểm theo quy định.

“Sau khi kiểm điểm, tiến hành lập Hội đồng kỷ luật đưa ra mức kỷ luật. Đến thời điểm hiện nay EVN đã thực hiện kiểm điểm rất nghiêm túc, làm rõ các vấn đề phát sinh và kể cả các giải pháp cần phải khắc phục”, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng cho hay.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sĩ Hùng, hiện nay EVN đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đồng chí Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều độ hệ thống điện.

Đồng thời, EVN cũng đã đề xuất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999