Chứng khoán VPS làm ăn ra sao?

Tính đến cuối quý II/2023, vốn chủ sở hữu Công ty cổ phần chứng khoán VPS chỉ đạt hơn 8.522 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên đến hơn 19.717 tỷ đồng, nợ ngắn hạn phải trả là 19.688 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 83.3 tỷ đồng, giảm 63% so với Quý II/2022.

Doanh thu, lợi nhuận giảm sâu

Mới đây, Công ty cổ phần chứng khoán VPS đã có văn bản giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 2/2023. Theo đó, doanh thu ghi nhận đạt hơn 1.623 tỷ đồng, giảm 29% (tương đương 650 tỷ đồng); chi phí hoạt động kinh doanh hơn 1.511 tỷ đồng, giảm 24% (tương đương 480 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 83,3 tỷ đồng, giảm đến 63% (tương đương 141,8 tỷ đồng) so với quý 2/2022.

VPS đang vướng lùm xùm tố cáo từ khách hàng.

VPS đang vướng lùm xùm tố cáo từ khách hàng.

Điều đáng lưu ý, tại Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023 cho thấy nợ phải trả của VPS lên đến hơn 19.717  tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn phải trả là 19.688 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu chỉ đạt hơn 8.522 tỷ đồng.

Mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VPS ghi nhận hơn 9.556 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với đầu năm. Các khoản cho vay lên đến hơn 10.762 tỷ đồng, cao hơn đầu năm trên 4.592 tỷ đồng.

Cũng tại Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023, tổng tài sản của công ty đạt hơn 28.240 tỷ đồng, tăng hơn 8000 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023, tuy nhiên khoản mục tiền và tương đương tiền chỉ đạt hơn 4.470 tỷ đồng (so với đầu năm hơn 9.190 tỷ đồng), giảm tới hơn 4.720 tỷ đồng.

Vướng lùm xùm tố cáo

Liên quan đến VPS, mới đây, một khách hàng đã làm đơn tố cáo đơn vị này cùng một lãnh đạo công ty VPS trong hoạt động đầu tư chứng khoán, ký quỹ… Điều đáng bàn ở đây, Giám đốc Tư vấn đầu tư của Công ty VPS lại nhận ủy quyền để thực hiện toàn bộ giao dịch cho nhà đầu tư. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, Giám đốc này bị khách hàng tố không tuân theo thỏa thuận khiến khách hàng thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Làm việc với chúng tôi, đại diện của VPS khẳng định Luật chứng khoán không cho phép nhân viên công ty chứng khoán nhận ủy quyền từ nhà đầu tư, việc này (nếu có) thì không những vi phạm pháp luật, mà còn vi phạm quy chế của công ty cũng như đạo đức nghề nghiệp.

Điều khó hiểu ở đây – GĐ tư vấn đầu tư của VPS, là người rất am hiểu về quy định Pháp luật cũng như quy định của Công ty thì tại sao lại nhận ủy quyền đầu từ từ khách hàng?. Phải chăng vị này không hiểu luật?.

Đối với nội dung đơn tố cáo, tại các cuộc họp giữa các bên trước đó, và tại buổi làm việc với phóng viên, Giám đốc tư vấn đầu tư của VPS đã phủ nhận tất cả cáo buộc, đồng thời khẳng định mọi giao dịch đầu tư đều tuân thủ theo thỏa thuận.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hương – Phó Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã nhận được đơn thư lần 1 từ tháng 1/2023, lần 2 vào tháng 6/2023. UBCKNN đã xem xét giải quyết, xử lý theo thẩm quyền, có văn bản trả lời, làm việc trực tiếp với khách hàng có đơn tố cáo, đồng thời chuyển đơn của khách hàng cho VPS giải quyết và yêu cầu VPS trả lời.

Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng đến nay chỉ mới dừng lại ở mức độ “văn bản” của UBCKNN với nội dung “giao đơn vị chức năng xem xét việc tuân thủ pháp luật chứng khoán của VPS trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng”… mà không biết đến bao giờ mới xử lý dứt điểm.

Đối với việc Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty VPS nhận ủy quyền để thực hiện toàn bộ giao dịch của khách hàng có đúng quy định pháp luật không?, bà Hương cho biết đã nắm bắt từ tháng 1/2023 khi khách hàng gửi đơn. Thanh tra UBCKNN đã tiếp nhận, phân loại và chuyển đơn cho Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán để rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định. Trong trường hợp Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty VPS vi phạm thì UBCKNN sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên về thời hạn giải quyết thì bà Hương không nói cụ thể, mặc dù đã hơn 7 tháng trôi qua.

Từng bị phạt vì nhiều vi phạm, cho vay margin quá sức mua

Liên quan đến Công ty cổ phần chứng khoán VPS, được biết Ngày 15/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 677/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 125 triệu đồng vì đã có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Tổng số tiền185 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/12/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 342/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPS với số tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi  bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Theo Baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999