BVBank: Nợ xấu tăng cao, lợi nhuận giảm 92,3%

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) ghi nhận lợi nhuận giảm tới 92,3% khi ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao. 

Minh họa: Nguồn Internet
Ảnh minh họa

Lợi nhuận giảm 92,3%

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 của BVBank chỉ còn 11,2 tỷ đồng, giảm 133,8 tỷ đồng, tương đương 92,3% so với quý 2/2022; lũy kế 6 tháng đầu năm giảm 251,5 tỷ đồng, tương đương 88,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, ngoại trừ mua bán chứng khoán đầu tư, tất cả các hoạt động của BVBank đều đi lùi. Trong đó, đáng kể nhất là Thu nhập lãi thuần giảm từ 443 tỷ đồng xuống 367 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 76 tỷ đồng (17,2%); lũy kế 6 tháng đầu năm giảm từ 861 tỷ đồng xuống 653 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần tại BVBank giảm khi Chi phí lãi và các chi phí tương tự có tốc độ tăng mạnh hơn Thu nhập lãi và các thu nhập tương tự.

Cụ thể, trong quý 2/2023, thu nhập lãi tại BVBank chỉ tăng 470 tỷ đồng, tương đương 34,7% lên 1.826 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 855 tỷ đồng, tương đương 32,4% lên 3.497 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chi phí lãi quý 2/2023 lại tăng 545 tỷ đồng, tương đương 59,6% lên 1.459 tỷ đồng; lũy kế nửa đầu năm tăng 1.063 tỷ đồng, tương đương 59,7% lên 2.844 tỷ đồng.

Chi phí lãi 6 tháng đầu năm có tốc độ tăng mạnh gấp 1,8 lần Thu nhập lãi. Đây là nguyên nhân chính khiến hoạt động kinh doanh của BVBank trong quý 2/2023 nói riêng và 6 tháng đầu năm nói chung khá kém sắc.

Chi phí lãi của BVBank cao khi ngân hàng thực hiện chính sách lãi suất huy động cao.

Từ cuối năm 2022, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động để từ đó giảm lãi suất cho vay.

Tới tháng 2/2023, dù mặt bằng chung kỳ hạn dài đã giảm xuống 8%/năm thì tại BVBank, mức cao nhất vẫn là 9%/năm áp dụng cho nhiều kỳ hạn từ 24 tháng đến 48 tháng.

Tới tháng 6/2023, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn dài đã phổ biến ở mức khoảng 7%/năm. Tuy nhiên, tại BVBank, con số này vẫn lên đến 8,5%/năm.

Đáng chú ý, mặc dù tiếp tục thực hiện chính sách lãi suất cao nhưng tăng trưởng huy động vốn tại BVBank vẫn khá khiêm tốn.

Tại ngày 30/6/2023, chỉ tiêu Tiền gửi của khách hàng tại BVBank chỉ đạt 50.365 tỷ đồng, tăng 236 tỷ đồng, tương đương 0,47% so với cuối năm 2022. Huy động vốn thậm chí còn thấp hơn Cho vay khách hàng (53.880 tỷ đồng).

Nợ xấu tăng cao

Tại ngày 30/6/2023, nợ xấu nội bảng tại BVBank lên đến 1.710 tỷ đồng, tăng 291 tỷ đồng, tương đương 20,5% so với cuối năm 2022 và chiếm 3,17% dư nợ tín dụng.

Đáng chú ý, nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn tăng 265 tỷ đồng, tương đương 30,7% lên 1.227 tỷ đồng. Nhóm nợ này chiếm 2,28% dư nợ tín dụng.

Nợ xấu tại BVBank tăng mạnh trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng khá chậm. Hồi cuối quý 2/2023, Cho vay khách hàng của BVBank chỉ là 53.890 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2022.

Thu nhập người lao động giảm

Mặc dù các chỉ tiêu kinh doanh đều sụt giảm nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, BVBank vẫn tăng cường tuyển dụng. Tại ngày 30/6/2023, tổng số người lao động trong hệ thống BVBank đạt 2.621 người, tăng 136 người so với cuối năm 2022.

Thế nhưng, BVBank chỉ dành gần 275 tỷ đồng cho Chi lương và phụ cấp, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trung bình mỗi người lao động BVBank chỉ được trả 105 triệu đồng/người/6 tháng, tương đương 17,5 triệu đồng/người/tháng.

Còn theo báo cáo của BVBank, tiền lương bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm là 17,78 triệu đồng/người/tháng, giảm so với 20,47 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân đạt 18,88 triệu đồng/người/tháng, giảm so với 21,77 triệu đồng/người/tháng.

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999