Bộ Công thương bác thông tin ‘chưa trình Nghị định sửa đổi kinh doanh xăng dầu’

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã trình Dự thảo sửa đổi các Nghị định kinh doanh xăng dầu vào ngày 18/7/2023.

Sáng ngày 3/8/2023 đã diễn ra Phiên họp Ban chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác điều hành giá 7 tháng đầu năm và những tháng còn lại của năm 2023 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì.

Sau cuộc họp, đã có một số báo đăng tải thông tin về việc Bộ Công Thương chưa trình Chính phủ Dự thảo Sửa đổi Nghị định 95/NĐ-CP và Nghị định 83/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Công Thương khẳng định thông tin trên không chính xác. Vì trên thực tế, Bộ Công Thương đã trình Dự thảo sửa đổi các Nghị định này vào ngày 18/7/2023.

Bộ đã chủ động thực hiện nhiệm vụ soạn thảo Dự thảo sửa đổi các Nghị định kinh doanh xăng dầu.

Trước đó, vào năm 2022, khi thị trường xăng dầu có những biến động lớn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022 và Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu.

Trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 (Nghị định 83) và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (Nghị định 95) theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong tháng 11 năm 2022.

Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (tại cuộc họp ngày 12/11/2021) rà soát và bước đầu đưa ra một số vấn đề cần đề xuất, sửa đổi đối với các Nghị định nêu trên.

Theo VnMedia

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999