8 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu gấp gần 4 lần so với cùng kỳ

Tính trong 8 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,9 tỷ USD, gấp 3,8 lần so với con số 5,26 tỷ USD thặng dư của cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2023 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2023) đạt 33,2 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 4,54 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2023.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng/2023 đạt 436,44 tỷ USD, giảm 12,8% (tương ứng giảm 64,21 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 300,51 tỷ USD, giảm 13,2% (tương ứng giảm 45,9 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 135,93 tỷ USD, giảm 11,9% (tương ứng giảm 18,31 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 8 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,26 tỷ USD. Như vậy, tính trong 8 tháng/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,9 tỷ USD, gấp 3,8 lần so với con số 5,26 tỷ USD thặng dư của cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2023 đạt 18,23 tỷ USD, tăng 26,2% (tương ứng tăng 3,79 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2023.

Như vậy, tính trong 8 tháng/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 228,17 tỷ USD, giảm 9,8%, tương ứng giảm 24,79 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8/2023 đạt 13,03 tỷ USD, tăng 23,4% tương ứng tăng 2,47 tỷ USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng/2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 166,4 tỷ USD, giảm 10,3% (tương ứng giảm 19,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong khi đó, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2023 đạt 14,97 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 754 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2023.

Như vậy, tính trong 8 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 208,27 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 39,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 9,52 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 301 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2023. Tính trong 8 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 134,12 tỷ USD, giảm 16,6% (tương ứng giảm 26,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999