7 tháng đầu năm: Đã miễn, giảm, gia hạn 109 nghìn tỷ đồng tiền thuế

Tổng số tiền thuế, phí, lệ phí… đã miễn, giảm, gia hạn từ đầu năm đến hết tháng 7/2023 ước tính đạt khoảng 109 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong tổng thu ngân sách nhà nước, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất – kinh doanh (chiếm 53,3% dự toán thu nội địa) ước đạt 63,4% dự toán, tăng 2,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khá so dự toán do doanh nghiệp đã tạm nộp 4/5 kỳ theo quy định, thì số thu của 03 khu vực này chỉ bằng 90,3% cùng kỳ .

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 27/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt trên 60% dự toán; 08/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 55 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong tháng 7, cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn, giảm, gia hạn ước tính đến hết tháng 7 khoảng 109 nghìn tỷ đồng (miễn, giảm khoảng 31,6 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 77,4 nghìn tỷ đồng). 

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính cũng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 39.511 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 427.105 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 611 hồ sơ kiểm tra sau thông quan; kiến nghị xử lý tài chính 49.478,8 tỷ đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi nộp 13.088,8  tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 33.349,9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.040 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN trong kỳ 9.754,7 tỷ đồng. Trong đó:

Toàn hệ thống thuế đã thực hiện 38.224 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 427.105 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 43.349.020 triệu đồng, trong đó: tiền truy thu, truy hoàn là 7.334.909 triệu đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ là 33.084.140 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.929.971 triệu đồng. Số tiền đã nộp NSNN là 7.276.040 triệu đồng.

Cơ quan Hải quan thực hiện 97 cuộc thanh tra chuyên ngành (gồm 21 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 76 cuộc triển khai trong kỳ). Kết quả tổng số tiền kiến nghị truy thu là 79.405 triệu đồng, trong đó kiến nghị về thuế 69.136 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính là 10.269 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN  là 152.600 triệu đồng.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999