Trong 7 tháng đầu năm, thu ngân sách từ ngành thuế đạt gần 870 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 868.624 tỷ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 07/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 118.200  tỷ đồng, đạt 8,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 90,5% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 11,4% so với dự toán, bằng 54,1% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 82 USD/thùng, bằng 117,1% so với giá dự toán, bằng 64,7% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 700 ngàn tấn, bằng 8,8% dự toán, bằng 89,6% so với sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 113.400 tỷ đồng, bằng 8,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ.

Như vậy, tổng thu NSNN lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 868.624 tỷ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 35.977 tỷ đồng, bằng 85,7% so với dự toán, bằng 80,2% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 86,2 USD/thùng, bằng 123,1% so với giá dự toán, bằng 81,8% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 5.011 triệu tấn, bằng 62,6% dự toán, bằng 96,9% so với sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 832.647 tỷ đồng, bằng 62,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 95,2% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 668.265 tỷ đồng, bằng 62,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 98,7% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 60%); Có 06/20 khoản thu đạt dưới mức 60%.

Có 13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; Có 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ (Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 61,7%; Lệ phí trước bạ ước bằng 72,7%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,2%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 66,7%).  Có 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 60%; Có 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 60%);

Theo VnMedia

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999