Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều 04/10, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023.

Trình bày tóm tắt Báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nêu rõ, mặc dù tình hình công dân đến cơ quan nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tăng so với năm 2022 nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối сао, Kiểm toán nhà nước quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, các cấp, các ngành đã cố gắng, nỗ lực, có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại Tòa án nhân dân các cấp, số công dân đến khiếu nại, tố cáo về hành chính không nhiều và không có vụ việc đông người. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước không có công dân đến khiếu nại, tố cáo về hành chính.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết khiếu nại của công dân về cơ bản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định của pháp luật về khiếu nại từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, tiến hành xác minh, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Đối với cơ quan hành chính các cấp, số vụ việc khiếu nại đã giải quyết nhiều hơn 23% so với năm 2022, trong đó tỷ lệ giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành trung ương tiếp tục duy trì đạt cao, trên 90%.

Trong công tác giải quyết tố cáo, đối với cơ quan hành chính các cấp, số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết  nhiều hơn 12,5% so với năm 2022. Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, hầu hết các vụ việc tố cáo đều được giải quyết dứt điểm theo quy định.

Cũng theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy, trong công tác tiếp công dân, mặc dù đã chuyển biến tốt hơn so với giai đoạn trước nhưng việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu một số cơ quan hành chính chưa đảm bảo so với quy định của luật; chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn ở một số nơi chưa cao.;

Chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số địa phương còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có nơi còn chậm, chưa triệt để.

Việc thực hiện một số kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo do đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến còn chậm, có trường hợp báo cáo kết quả thực hiện chưa kịp thời…

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nêu rõ, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đều cơ bản tán thành với những nhận định, đánh giá về tình hình khiếu nại, tố cáo, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân và những phương hướng, giải pháp đề ra. Qua báo cáo cho thấy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 có những chuyển biến theo hướng tích cực, cơ bản đạt mức chỉ tiêu phấn đấu đề ra, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trước số lượng công dân trực tiếp đến cơ quan nhà nước tăng mạnh về tất cả các tiêu chí về số lượt, số người, số vụ việc và cả số đoàn đông người, các đại biểu đề nghị tiếp tục xác thực thêm tình hình và làm rõ các nguyên nhân.

Cùng với đó, phân tích rõ thêm về tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng; chuyển biến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để từ đó có những giải pháp mang tính chất cụ thể giải quyết một cách dứt điểm những tồn tại, hạn chế. Đồng thời chú trọng công tác dự báo, nhận diện “điểm nóng” để tập trung nguồn lực để giải quyết, tránh phát sinh thêm những khiếu kiện không đáng có.

Nhấn mạnh trong bối cảnh vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề và có Nghị quyết giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó, đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Các đại biểu đề nghị có thêm rà soát, phân tích làm rõ việc triển khai thực hiện các nội dung này.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị Thanh tra Chính phủ tiếp thu đầy đủ những vấn đề được góp ý tại phiên họp, khẩn trương rà soát để hoàn thiện nội dung Báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999