Hà Nội thu hút gần 2,3 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng

Tính chung 7 tháng năm 2023, thành phố thu hút 2,282 tỷ USD vốn FDI. Trong đó: đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu USD; 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 193,5 triệu USD; 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1,991 tỷ USD…

Theo Cục Thống kê TP.Hà Nội, trong tháng 7, thành phố Hà Nội có 37 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD; 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 24,5 triệu USD; 1 dự án điều chỉnh giảm vốn 40 triệu USD (Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko tại Khu công nghiệp Quang Minh); nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 19 lượt, đạt 10,4 triệu USD.

Tính chung 7 tháng năm 2023, thành phố thu hút 2,282 tỷ USD vốn FDI; trong đó: đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu USD; 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 193,5 triệu USD; 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1,991 tỷ USD (trong đó 1 lượt giao dịch của Nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1.500 triệu USD).

Liên quan đến tình hình đăng ký doanh nghiệp, Cục Thống kê TP.Hà Nội cũng cho biết, trong tháng 7, thành phố có 2.387 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022; vốn đăng ký mới đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11%; 293 doanh nghiệp giải thể, tăng 2%; 1.729 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 59%; 760 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 8%.

Như vậy, 7 tháng năm 2023, Hà Nội có 18,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 177,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5% về số doanh nghiệp nhưng giảm 12% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 2,1 nghìn doanh nghiệp giải thể, giảm 2%; 15,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25%; 5,9 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 18%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Theo VnMedia

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999