Hà Nội: Rà soát tổng thể, xây dựng kế hoạch chi tiết việc xây dựng, cải tạo trường học

Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP tập trung rà soát tổng thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp thực hiện xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đầu tư, cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông…

Chiều 17/10, phát biểu bế mạc phiên họp giải trình của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại phiên họp, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trao đổi, nêu yêu cầu giải trình tập trung vào các nhóm vấn đề: công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và đầu tư, cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Đây cũng là nội dung quan trọng, cấp thiết, đang được dư luận, cử tri và Nhân dân rất quan tâm và cũng đang được Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành uỷ, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Và đây cũng là lần đầu thực hiện phiên giải trình theo hướng dẫn của Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc phiên họp giải trình
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc phiên họp giải trình

Qua phiên giải trình có thể thấy, mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và công nhận đạt chuẩn đối với các trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc, tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn được chỉ ra tại phiên giải trình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tập trung rà soát tổng thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, trong đó phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp thực hiện. Hoàn thành kế hoạch trong tháng 11/2023, báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 14 – đầu tháng 12/2023.

 Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát, cập nhật, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trường học, đặc biệt là trường công lập đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Rà soát, thu hồi quyết định và bằng công nhận trường chuẩn quốc gia đối với các trường không giữ được các tiêu chuẩn đã công nhận, xác định tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia một cách khách quan, thực chất. Bổ sung chỉ tiêu công nhận lại trường công lập đạt chuẩn quốc gia vào kế hoạch hằng năm.

Chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học công lập theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, đặc biệt là các dự án xây mới để sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; ưu tiên cân đối, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các quận, huyện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ trường đạt chuẩn còn thấp so với bình quân chung của Thành phố.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương, nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trường học trên địa bàn Thành phố.

Đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, kiên quyết thu hồi để giao UBND quận, huyện, thị xã lập dự án xây dựng trường học công lập.

Chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô, dành quỹ đất để xây dựng hạ tầng xã hội, trong đó ưu tiên xây dựng các trường học phục vụ nhu cầu học tập của Nhân dân.

“Các vướng mắc, khó khăn UBND Thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ hiệu quả, lưu ý những việc khó khăn vượt thẩm quyền, khẩn trương đề xuất để tháo gỡ có hiệu quả.  Sau phiên họp giải trình hôm nay, Thường trực HĐND Thành phố sẽ ban hành Thông báo kết luận làm cơ sở để UBND Thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện” – Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999