Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới giảm hơn 50%

10 tháng qua, cả nước chỉ có 3.850 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu trên được Tổng cục Thống kê cho biết tại Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội 10 tháng năm 2023.

Cụ thể, theo báo cáo, 10 tháng năm 2023, cả nước có 3850 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, giảm 50,2% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, không chỉ giảm mạnh về số doanh nghiệp thành lập mới, bất động sản cũng là ngành có số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh nhất với 1.067 doanh nghiệp, tăng 9,5%.

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 10 tháng năm 2023 phân theo một số lĩnh vực hoạt động.
Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 10 tháng năm 2023 phân theo một số lĩnh vực hoạt động.

Tháng trước đó (tháng 9) cả nước có 3.394 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, giảm 52,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp bất động sản giải thể là 963 doanh nghiệp, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, tính đến ngày 20/10, ngành kinh doanh bất động sản chỉ thu được gần 2,14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm hơn 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 44,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong khi nguồn vốn nước ngoài đổ vào thị trường bất động sản giảm mạnh thì các ngành nghề khác lại tăng đột biến.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999