Cơ hội hưởng lương hưu cho người 45-47 tuổi mới bắt đầu tham gia đóng BHXH

Quy định đóng BHXH đủ 15 năm được hưởng lương hưu tạo cơ hội cho những người tham gia BHXH muộn (45 – 47 tuổi) mới tham gia lần đầu hoặc những người tham gia liên tục, không liên tục dẫn đến nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH sẽ vẫn được hưởng lương hưu hàng tháng…

Như VnMedia đưa tin về việc Dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) đề xuất quy định giảm số năm BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Vấn đề này hiện còn có hai loại ý kiến khác nhau, trong đó, một loại ý kiến tán thành giảm xuống 15 năm và loại ý kiến đề nghị giữ 20 năm như Luật hiện hành.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đóng góp ý kiến.
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đóng góp ý kiến.

Tán thành với dự thảo của Chính phủ trình, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phân tích:

Thứ nhất, việc quy định giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 25 xuống 15 năm là phù hợp với Nghị quyết 28 của Trung ương, đó là sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 25 xuống 15 năm và hướng tới là còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia BHXH thấp hơn được tiếp cận và thụ hưởng với quyền lợi BHXH.

Thứ hai, quy định như vậy tạo cơ hội cho những người tham gia BHXH muộn như là 45 –  47 tuổi mới tham gia lần đầu mới bắt đầu tham gia hoặc là những người tham gia liên tục, không liên tục dẫn đến nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH sẽ vẫn được hưởng lương hưu hàng tháng thay vì phải nhận BHXH một lần.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dẫn chứng, theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong 7 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, nếu tiếp tục giữ quy định thời gian đóng bảo hiểm tối thiểu là 20 năm để được hưởng lương hưu như hiện hành thì sẽ có khoảng 476.000 người đã tham gia BHXH khó có cơ hội nhận được lương hưu.

Một lý do nữa được Trưởng Ban Công tác đại biểu đưa ra, đó là mặc dù mức lương hưu tương ứng với thời gian đóng BHXH tối thiểu sẽ khiêm tốn hơn, nhưng người có thời gian đóng dài và đầy đủ với mức lương hưu hàng tháng ổn định và trong thời gian hưởng lương hưu sẽ được Quỹ BHXH đóng bảo hiểm y tế. Điều này sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người lao động khi về già.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999