Cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu

Trước tình hình việc thu thập trái phép, mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu và phải có kế hoạch tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Ngày 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo, các thành viên, đã bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm (an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng; đấu tranh xử lý thông tin xấu, độc). Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống mạng thông tin quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận nỗ lực, trách nhiệm và kết quả hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo về việc bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, gồm an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng; đấu tranh xử lý thông tin xấu, độc và hoàn thành một số công việc quan trọng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh chinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh chinhphu.vn

Thủ tướng đánh giá cao công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, nhất là đối với hệ thống mạng thông tin quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng nêu rõ còn một số tồn tại, hạn chế như nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn, an ninh mạng còn chưa cao, hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật về an toàn, an ninh mạng chưa hoàn thiện.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh mạng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch xuyên biên giới. Hoạt động tấn công mạng gia tăng; vẫn còn tình trạng lộ bí mật Nhà nước qua môi trường mạng của một số bộ, ngành, địa phương.

Tình hình thu thập trái phép, mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường, có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, đồng thời, lưu ý cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu; có kế hoạch tích hợp, khai thác, chia sẻ, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phát triển kinh tế, xã hội.

“Cần tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Tổ chức tốt diễn tập về phòng, chống tấn công mạng cấp quốc gia” – Thủ tướng chỉ đạo.

Để thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia có hiệu quả trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo cần thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng cho Đảng, Nhà nước, cho nhân dân, cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện, bối cảnh hiện nay.

Thứ hai, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp, trong đó có các lực lượng chức năng làm nòng cốt.

Thứ ba, phải thực hiện công việc này một cách thường xuyên, liên tục, cả về nâng cao nhận thức, cả về ý thức trách nhiệm, cả về tổ chức thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả, đầu tư thỏa đáng các hạ tầng thiết yếu.

Thứ tư, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt trong thu hút nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng và đẩy mạnh hợp tác công tư.

Thứ năm, tự chủ, tự lực, tự cường trong bảo vệ an toàn, an ninh, chủ quyền trên không gian mạng.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999