Bộ GTVT: Hầu hết dự án giao thông trọng điểm “cơ bản” giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định: Hầu hết các công trình giao thông trọng điểm đến nay tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tổ chức thi công đáp ứng kế hoạch đề ra…

Gửi kiến nghị đến Bộ GTVT trước Kỳ họp Quốc hội, cử tri TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị Bộ chỉ đạo, đôn đốc thi công các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm của ngành giao thông vận tải, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cử tri cũng mong muốn Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật trong quá trình triển khai các dự án.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT cho biết: Bộ GTVT đang triển khai đồng loạt nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (như dự án: cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025, các cao tốc trục Đông – Tây, cảng hàng không quốc tế Long Thành…) phải đảm bảo tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân theo kế hoạch yêu cầu. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, Bộ GTVT đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp chính:

Chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu lập và cam kết tiến độ thi công tổng thể, chi tiết của từng gói thầu làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá tiến độ thi công thực tế và đối chiếu với tiến độ cam kết của nhà thầu, có giải pháp đẩy nhanh để bù khối lượng nếu chậm so với tiến độ yêu cầu; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tận dụng tối đa thời gian có điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công; triển khai thi công các hạng mục công trình ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mặt bằng thi công.

Tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc các chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công…; Tổ chức họp giao ban kiểm điểm tiến độ hàng tuần, tháng; nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu của các Ban quản lý dự án có dự án chậm tiến độ;

Yêu cầu các chủ đầu tư/Ban quản dự án bố trí lãnh đạo, tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành, giải quyết ngay các vướng mắc, xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán để đảm bảo về tài chính cho nhà thầu và tiến độ giải ngân; kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ.

Cùng với việc đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, công trình, Bộ GTVT xác định chất lượng công trình luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Để tăng cường công tác quản lý chất lượng, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng phải đề cao trách nhiệm, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Bộ GTVT đã ban hành nhiều Chỉ thị, văn bản chỉ đạo’ nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Cũng theo GTVT, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành; hằng tháng Ban Chỉ đạo tổ chức họp và chỉ đạo toàn diện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến trình triển khai thực hiện các dự án để đảm bảo tiến độ và chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Nhận diện được các khó khăn của công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là đường găng ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Bộ GTVT đã đề xuất Chính phủ ban hành các Nghị quyết cho phép triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án; Lãnh đạo Bộ GTVT thường xuyên tổ chức các đoàn công tác trực tiếp làm việc với các địa phương; có công điện gửi các tỉnh triển khai giải phóng mặt bằng còn chậm để đôn đốc tiến độ; báo cáo Ban Chỉ đạo các nội dung vướng mắc để Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương giải quyết, đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB; chỉ đạo các chủ đầu tư/Ban quản lý phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương.

“Vì vậy, hầu hết các công trình giao thông trọng điểm đến nay tiến độ công tác GPMB cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tổ chức thi công đáp ứng kế hoạch đề ra” – Bộ GTVT khẳng định trong văn bản trả lời cử tri TP. Hồ Chí Minh.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999