Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam chính thức vượt mốc 500 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/10/2023 đạt 522,94 tỷ USD, giảm 10,9%, tương ứng giảm 63,84 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2023 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2023) đạt 27,02 tỷ USD, giảm 12,4% (tương ứng giảm 3,83 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2023.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/10/2023 đạt 522,94 tỷ USD, giảm 10,9%, tương ứng giảm 63,84 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 359,96 tỷ USD, giảm 11,7% (tương ứng giảm 47,47 tỷ USD).

Trong kỳ 1 tháng 10 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,35 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 22,55 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2023 đạt 14,18 tỷ USD, giảm 13% (tương ứng giảm 2,12 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 9/2023.

Như vậy, tính đến hết 15/10/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 272,75 tỷ USD, giảm 8,1% tương ứng giảm 24,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 6,23 tỷ USD, tương ứng giảm 13,1%; hàng dệt may giảm 4,01 tỷ USD, tương ứng giảm 13,5%; giày dép các loại giảm 3,67 tỷ USD, tương ứng giảm 19,2%;  máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 3,35 tỷ USD, tương ứng giảm 9,3%… so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng  hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10/2023 đạt 10,29 tỷ USD, giảm 14% tương ứng giảm 1,67 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 9/2023. Tính đến hết ngày 15/10/2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 199,29 tỷ USD, giảm 8,9%, tương ứng giảm 19,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Liên quan đến thị trường nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2023 đạt 12,84 tỷ USD, giảm 11,7% (tương ứng giảm 1,71 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2023.

Như  vậy, tính đến hết 15/10/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 250,19 tỷ USD, giảm 13,7% (tương ứng giảm 39,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 10,25 tỷ USD, tương ứng giảm 61,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 4,22 tỷ USD, tương ứng giảm 11,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,96 tỷ USD; tương ứng giảm 3,2%; sắt thép các loại giảm 1.98 tỷ USD; tương ứng giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,02 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm 1,46 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 9/2023. Tính đến hết ngày 15/10/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 160,67 tỷ USD, giảm 14,8% (tương ứng giảm 27,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999