Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương

Tại phiên họp thứ 27 vào tháng 10 tới,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương sau khi được Trung ương xem xét, có kết luận; cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 26, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Cho biết phiên họp thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ kết quả của phiên này một trong những bước quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc cho ý kiến đối với các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6 này rất lớn, nhiều hơn Kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ còn phiên họp thường kỳ tháng 10 (phiên họp thứ 27) để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 6.

Một là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách và lộ trình cải cách tiền lương sau khi được Trung ương xem xét, có kết luận.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 26
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 26

Hai là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6.

Ba là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết 101/2023/QH15. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Tổ công tác của Chính phủ để có báo cáo thẩm tra sơ bộ đối với nội dung này.

Bốn là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nội dung rất quan trọng có liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phân bổ sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương và thẩm quyền của Quốc hội liên quan đến các nội dung của Nghị quyết 43/2022/QH15 và việc bố trí vốn cho các nội dung của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp chặt chẽ để tiến hành thẩm tra theo thẩm quyền. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực sẽ trực tiếp làm việc với các Ủy ban để nghe báo cáo về nội dung này.

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa con người Việt Nam, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hồ sơ. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội đôn đốc các cơ quan hữu quan kịp gửi hồ sơ, tài liệu để cho ý kiến vào phiên họp tháng 10. Cùng với đó là Quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây cũng là nội dung cần phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Nhấn mạnh, những nội dung còn lại của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tập trung giải quyết là rất nhiều, trong khi đó khung thời gian còn lại ít, Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều phối giữa các Ủy ban và sớm dự kiến những chương trình và đôn đốc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

Theo VnMedia

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999