TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm

Tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (diễn ra ngày 19/9) đã biểu quyết thống nhất việc thành lập Sở An toàn thực phẩm, trực thuộc UBND TPHCM. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hoạt động từ 1/1/2024.

Sở An toàn thực phẩm được thành lập trên cơ sở mô hình thí điểm của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là một trong những cơ chế được Quốc hội cho phép thí điểm ở TP.HCM, giao HĐND TP quyết định. 

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được thành lập sau quá trình thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm (kết hợp lực lượng từ 3 Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ năm 2017 đến nay. 

Đại biểu HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. (Ảnh: Thành Nhân).

Đại biểu HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. (Ảnh: Thành Nhân).

Theo UBND TP.HCM, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh một đô thị lớn, không ngừng phát triển như TP.HCM. Đây là cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, nhằm ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

Chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Sở An toàn thực phẩm được chuyển giao nguyên trạng từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm. 

Sở An toàn Thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TP.HCM; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.  

Ngày 24/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Trong đó, tại khoản 1 Điều 9 quy định: HĐND TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thành lập cơ quan này, UBND TP.HCM đề xuất hiệu lực thi hành của nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kể từ ngày 1/1/2024.

Theo baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999