TP.HCM lập Tổ Công tác tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ

Ngày 27/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định thành lập Tổ Công tác tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ trên địa bàn Thành phố.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng Tổ Công tác tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ trên địa bàn TP.HCM.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM Nguyễn Đức Lệnh làm Tổ phó Thường trực; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ làm Tổ phó.

13 thành viên của tổ công tác là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp.

Tổ công tác có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá; phân tích diễn biến, đánh giá thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu. Đồng thời, tham vấn về những nội dung nhằm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM là cơ quan thường trực tổ công tác. Thành viên tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ đối với nội dung thuộc chức năng và chuyên ngành quản lý.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999