Tổng giám đốc EVN chịu trách nhiệm nội dung thanh tra cung ứng điện

Tổng giám đốc EVN quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Nhân viên điện lực bảo trì hệ thống đường dây cung cấp điện.

Nhân viên điện lực bảo trì hệ thống đường dây cung cấp điện.

Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành nghị quyết triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.

Hội đồng thành viên EVN giao Tổng giám đốc chỉ đạo các ban, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023, Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Mục 3.a Thông báo số 216/TB-VPCP.

Theo đó, có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV), Tổng công ty Đông Bắc đề nghị cung cấp đủ than, khí, dầu cho các nhà máy điện để huy động theo nhu cầu hệ thống; chỉ đạo khắc phục ngay sự cố các tổ máy của nhà máy điện do PVN, TKV, các đơn vị thành viên của PVN, TKV sở hữu, đặc biệt là các tổ máy phát điện tại khu vực phía Bắc, sớm đưa vào vận hành trong tháng 6/2023.

Ngoài ra, chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu kèm theo để phục vụ làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công thương về quản lý và cung ứng điện của EVN.

Căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn/chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, quy định của EVN và quá trình chỉ đạo điều hành, Tổng giám đốc EVN quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Trước đó, ngày 9/6, Bộ Công thương lập Đoàn thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật và quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng; tình hình và kết quả thực hiện của EVN.

Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được phân công trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra.

Theo Báo Dân sinh 

Scroll
0793678999
0793678999