Thường vụ Quốc hội bắt đầu đợt 2, phiên họp thứ 25

Theo chương trình dự kiến, hôm nay (24/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành đợt 2, phiên họp thứ 25. Đợt họp này kéo dài đến hết ngày 26/8.

Thường vụ Quốc hội

Theo chương trình dự kiến, sáng nay, các đại biểu sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Vào đầu phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo, sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận.

Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Báo cáo giải trình sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về báo cáo này.

Buổi chiều, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình; Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận.

Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và thảo luận về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999