Thủ tướng phân công từng Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để đôn đốc, gỡ khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ sẽ trực tiếp tổ chức các đoàn làm việc với các địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì một phiên họp của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì một phiên họp của Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng phân công các Thành viên Chính phủ chủ trì, cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương liên quan trực tiếp đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương có Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo kết quả làm việc với Thủ tướng và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì tổ chức các đoàn làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; thông báo nội dung, kết quả làm việc, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, trong đó phân loại các nhóm vấn đề, thẩm quyền giải quyết, gửi các Thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc theo phân công tại Quyết định này.

Thời gian làm việc phải hoàn thành trước ngày 20/5/2023. Các thành viên Chính phủ được giao trực tiếp chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương.

Theo baodansinh.vn

 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999