Thu ngân sách từ thuế đạt hơn 1 triệu tỷ đồng sau 9 tháng

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.048.389 tỷ đồng, bằng 76,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, trước tình hình tăng trưởng kinh tế quý III năm 2023 đã được cải thiện đáng kể và xu thế phục hồi cũng trở nên rõ nét hơn.

Dự báo những tháng cuối năm dù còn nhiều khó khăn từ bên ngoài và nội tại nền kinh tế cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ không cao như kỳ vọng.

Bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Liên quan đến công tác thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tháng 09 và Quý III/2023, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu NSNN tháng 9/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 75.600 tỷ đồng, đạt 5,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 95,2% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 5.600 tỷ đồng, bằng 13,3% so với dự toán, bằng 89,2% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 70.000 tỷ đồng, bằng 5,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 95,7% so với cùng kỳ. 

Như vậy, tổng thu NSNN lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.048.389 tỷ đồng, bằng 76,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 46.001 tỷ đồng, bằng 109,5% so với dự toán, bằng 77,5% so với cùng kỳ. 

Thu nội địa ước đạt 1.002.388 tỷ đồng, bằng 75,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 95,9% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 807.932 tỷ đồng, bằng 75,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,5% so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Thuế, có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 76%) trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực DNNN ước đạt 80%; Thuế TNCN ước đạt 78,4%; Phí – lệ phí ước đạt 82,4%; Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước ước đạt 99,1%; Thu cổ tức, lợi nhuận được chia ước đạt 79,2%;…

Có 14/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ: Thu từ khu vực DN nhà nước ước tăng 5,4%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước tăng 6,8%; Khu vực DN có vốn ĐTNN ước tăng 1,5%; Phí – lệ phí ước tăng 7,7%;…

Có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 76%; Có 38/63 địa phương địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 76%).

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999