Tập đoàn FLC bị phạt 92,5 triệu đồng

Ngày 3/10, Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn FLC với số tiền 92,5 triệu đồng. 

Nguyên nhân là FLC đã không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của công ty đối với 16 tài liệu cần công bố theo quy định, gồm 14 báo cáo tài chính (BCTC) và 2 báo cáo thường niên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các tài liệu bao gồm BCTC riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất quý IV/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý I/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý II/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trang thông tin điện tử của công ty đối với báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. 

Được biết, vệc chưa công bố các BCTC năm 2021, năm 2022 trên cũng là lý do công ty chưa thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2022 và 2023.

Theo Vnmedia

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999