• hấp thụ vốn tín dụng

Thẻ: hấp thụ vốn tín dụng

  • Tăng trưởng tín dụng chuyển biến tích cực

    Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, với nhiều nỗ lực, tăng trưởng tín dụng chung toàn quốc đã có chuyển biến, tháng sau cao hơn tháng trước. Nhiều giải pháp mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, phục hồi kinh tế Đề xuất cơ chế […]
    View more
Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999