Sửa Luật Thủ đô: Nhiều ý kiến liên quan đến liên kết Vùng

Nhiều ý kiến các bộ ngành, địa phương góp ý cho Dự thảo Luật Thủ đô về các quy định liên quan đến liên kết vùng…

Liên kết Vùng Thủ đô
Liên kết Vùng Thủ đô

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Thủ đô, Bộ Quốc phòng cho rằng, phạm vi địa giới hành chính cho việc điều phối liên kết vùng chỉ nên giới hạn đối với 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng Thủ đô.

Đối với các tỉnh thuộc Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc nhưng không có địa giới liền kề với Thủ đô: Không nên giao cho UBND thành phố Hà Nội chủ trì, điều phối liên kết vùng vì vừa tạo thêm áp lực công việc không cần thiết cho thành phố Hà Nội, vừa khó tạo đồng thuận với các địa phương cách xa địa giới hành chính Thủ đô, dẫn đến việc điều phối sẽ không bảo đảm tính khả thi, hoặc chỉ mang tính hình thức, thậm chí có thể phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo với Quy hoạch các Vùng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.         

Tiếp thu ý kiến trên, Bộ Tư pháp cho biết, dự thảo Luật quy định cơ chế phối hợp trong Vùng Thủ đô để tăng cường tính liên kết, xây dựng và phát triển Vùng.

Đối với vấn đề “liên kết Vùng”, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu đưa ra các quy định rõ ràng, cụ thể để các tỉnh trong Vùng Thủ đô dễ triển khai thực hiện, đồng thời, khắc phục những khó khăn, hạn chế đã đưa ra trong kết luận tại các Hội nghị Khảo sát của các tỉnh trong Vùng Thủ đô như: Thể chế chưa rõ ràng; quy chế phối hợp ban hành muộn; có nhiều vùng đan xen; lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện Luật trên thực tế,…

Ban Soạn thảo cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu để quy định phù hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cho biết, theo quy định tại điều 5 Luật Quy hoạch, hệ thống quy hoạch quốc gia bao gồm quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có) và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Do đó, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội là 1 trong 63 quy hoạch tỉnh được lập theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Luật Quy hoạch không quy định vùng Thủ đô, do đó, trường hợp đề xuất trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để phối hợp liên kết vùng và không phải sửa rất nhiều Luật liên quan như Quy hoạch, Đầu tư, Đầu tư công, Ngân sách nhà nước thì chỉ cần đề xuất nguyên tắc phối hợp, lĩnh vực phối hợp, nội dung phối hợp, còn các nội dung khác như thành phần điều phối vùng, chức năng, nhiệm vụ điều phối, tổ chức bộ máy không nên đề xuất trong Luật mà nên quy định cho Chính phủ hướng dẫn hoặc giao cho Thủ tướng Chính phủ quyết định như 06 vùng kinh tế – xã hội hiện nay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tư pháp cân nhắc bỏ các Điều 51, 52 ra khỏi dự thảo Luật.

Cũng liên quan đến vấn đề liên kết vùng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong nội dung dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Vùng Thủ đô bao gồm 09 tỉnh, thành phố và có đề cập tới trách nhiệm và thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Dự thảo cần xác định rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật Thủ đô (sửa đổi), làm rõ các Điều khoản được áp dụng cho Vùng Thủ đô hay chỉ cho Thành phố Hà Nội; trách nhiệm và thẩm quyền của UBND đối với các tỉnh, thành phố khác trong vùng Thủ đô trong trường hợp các điều khoản có áp dụng cho các tỉnh, thành phố thuộc vùng Thủ đô.

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999