Sửa Luật Thủ đô cần xác định rõ vị trí “khu nội đô lịch sử”

Góp ý cho Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quy định rõ khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội thuộc địa phận các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng…

Nội đô lịch sử

Góp ý cho Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét, xác định rõ hơn vị trí địa lý của “Khu nội đô lịch sử”. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài khu vực “bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long” còn có nhiều khu vực khác mang tính chất nội đô và ghi danh trong lịch sử như: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Cách mạng Tháng 8, khu Phố cổ, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch…;

“Vì vậy, nên cân nhắc, có thể quy định khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội thuộc địa phận các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Việc xác định rõ về vị trí địa lý sẽ giúp cho việc xác định “Đô thị trung tâm” như khoản 4 Điều 6 được thống nhất và rõ ràng.”

Với góp ý nói trên, Bộ Tư pháp cho biết đã tiếp thu, đã rà soát, chỉnh lý theo hướng xác định rõ các quận thuộc nội đô lịch sử tại dự thảo Luật.

Cũng quan tâm đến “khu nội đô lịch sử”, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Khoản 8 Điều 3 quy định: “Khu nội đô lịch sử là khu vực bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long, các giá trị truyền thống của người Hà Nội được xác định trong Quy hoạch chung Thủ đô”.

Đề nghị sửa lại như sau: “Khu nội đô lịch sử là khu vực nằm trong đô thị trung tâm cần bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long, các giá trị truyền thống của người Hà Nội”, vì tại khoản 4 Điều 3 đã quy định: “Đô thị trung tâm gồm khu nội đô lịch sử và các quận có ranh giới tiếp giáp, liên tục với khu nội đô lịch sử được xác định trong Quy hoạch chung Thủ đô”.

Bộ Tư pháp cho biết, Dự thảo đã chỉnh lý theo hướng với khu nội đô lịch sử được xác định cụ thể tên các quận.

Theo VnMedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999