Sẽ đáp ứng đủ nhu cầu điện từ nay đến cuối năm

Theo Bộ Công Thương, công tác cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm 2023 về cơ bản sẽ được đảm bảo, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và sự nỗ lực của EVN, cũng như các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện, kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023 cho đến thời điểm báo cáo, tình hình cung ứng điện về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu, không phải thực hiện tiết giảm điện.

Trong tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra thực địa và ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo công tác cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, khắc phục sự cố dài ngày cũng như sự cố ngắn ngày. Bằng sự nỗ lực và chung tay của các bên, tình hình khắc phục sự cố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với sự cố dài ngày, tổng công suất các tổ máy nhiệt điện bị sự cố dài ngày đã giảm từ 2.100 MW ngày 23/6/2023 xuống còn 1.270 MW ngày 01/8/2023.

Dự kiến đến ngày 30/8, sẽ tiếp tục giảm xuống còn 370 MW; Đối với sự cố ngắn ngày, từ ngày 23/6 cho đến 01/8 xảy ra 29 lần sự cố, giảm đáng kể so với thời gian trước. Các sự cố này đều được các đơn vị phát điện khẩn trương khắc phục, góp phần đảm bảo công suất khả dụng của hệ thống điện.

Về đảm bảo cung ứng than cho phát điện, Cục Điều tiết điện lực cho biết, từ ngày 23/6 đã không còn tình trạng suy giảm công suất do thiếu than, tồn kho than đã được đảm bảo theo định mức.

Đối với nguồn thủy điện, nhìn chung lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã được cải thiện cùng với chiến lược duy trì giữ mực nước cao, kết quả đến hết ngày 31/7, các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đều cao hơn so với thời điểm ngày 23/6, cụ thể như hồ Sơn La cao hơn 13m, hồ Bản Chát cao hơn 9m, hồ Lai Châu cao hơn 1m v.v…

Cục Điều tiết điện lực cho biết, theo tính toán cập nhật Phương thức vận hành hệ thống điện tháng 8 năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong các tháng còn lại (8-12) ước đạt 121,8 tỷ kWh, tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 282,6 tỷ kWh, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 99,4% so với Kế hoạch năm 2023 được duyệt.

“Nhìn chung, với việc đảm bảo cung ứng than cho phát điện, sự cố các nhà máy nhiệt điện được khắc phục, mực nước hồ chứa thuỷ điện được cải thiện, có thể nhận định công tác cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm 2023 về cơ bản sẽ được đảm bảo, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân”, Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương cho hay.

Tuy nhiên, để chủ động ứng phó những điều kiện xếp chồng bất lợi trong cung ứng điện có thể xảy ra trong thời gian những tháng cuối năm 2023 như nhu cầu phụ tải tăng cao, lưu lượng nước về hồ tiếp tục thấp v.v… phải tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp về vận hành, tiết kiệm điện và đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình nguồn, lưới truyền tải vào khai thác.

Tiếp tục thực có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương cho biết, trong các tháng còn lại của năm 2023, Bộ Công Thương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm. 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương liên quan đến công tác đảm bảo cung cấp điện năm 2023, cũng như công tác chuẩn bị, đảm bảo nhiên liệu (than, khí, dầu) cho sản xuất điện.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố và đưa vào vận hành các tổ máy nhiệt điện bị sự cố dài ngày, khẩn trương khắc phục sự cố ngắn ngày; tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo độ khả dụng để đáp ứng theo nhu cầu phát điện của hệ thống điện quốc gia, tăng cường theo dõi giám sát các thiết bị trong quá trình vận hành, chủ động xử lý khiếm khuyết để nâng cao độ tin cậy trong vận hành của các thiết bị.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện truyền tải dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2023.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện các Chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Theo VnMedia 

Scroll
0793678999
0793678999