Người có mức thu nhập 22 triệu đồng/tháng không phải đóng thuế nếu có hai người phụ thuộc

Theo Bộ Tài chính, với mức giảm trừ cho người nộp thuế 1,1 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức đến 17 triệu đồng/tháng (nếu có một người phụ thuộc) hay mức 22 triệu đồng/tháng (nếu có hai người phụ thuộc), sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Mức giảm trừ cho người nộp thuế 1,1 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng .

Mức giảm trừ cho người nộp thuế 1,1 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng .

Bộ Tài chính cho biết, Luật thuế Thu nhập cá nhân quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là bốn triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là chín triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Đồng thời bổ sung quy định trường hợp chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Ngày 2/6/2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, nâng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 1,1 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Điều này góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo Bộ Tài chính, với mức giảm trừ cho người nộp thuế 1,1 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức đến 17 triệu đồng/tháng (nếu có một người phụ thuộc) hay mức 22 triệu đồng/tháng (nếu có hai người phụ thuộc), sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính dẫn báo cáo khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố tháng 4/2023, thu nhập bình quân đầu người/tháng của Việt Nam trong năm 2022 (theo giá hiện hành) là 4,67 triệu đồng và nhóm hộ có thu nhập cao nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân là 10,23 triệu đồng/tháng/người. Với mức giảm trừ cho người nộp thuế hiện nay (11 triệu đồng/tháng) là bằng hơn 2,4 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người (cao hơn nhiều so với mức phổ biến mà các nước đang áp dụng từ 0,5 đến 1 lần); đồng thời cũng cao hơn mức thu nhập bình quân của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất.

Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc (4,4 triệu đồng/tháng) cũng tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người theo kết quả khảo sát nêu trên và cơ bản cao hơn mức lương tối thiểu vùng hiện nay (Vùng I là 4,68 triệu đồng/tháng, Vùng II là 4,16 triệu đồng/tháng, Vùng III là 3,64 triệu đồng/tháng, Vùng IV là 3,25 triệu đồng/tháng). Có thể thấy, mức giảm trừ gia cảnh nêu trên là phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người lao động trong giai đoạn hiện nay.

“Việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại theo từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội. Cùng với các nguồn thu khác, nguồn thu từ thuế TNCN đã tạo nên quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999