Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp sửa đổi kết quả kiểm định xe cơ giới

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc yêu cầu tuân thủ việc kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm đảm bảo các phương tiện đo phải hoạt động bình thường; tuân thủ việc kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường được quy định tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

  • Cục Đăng kiểm yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện việc kiểm định thiết bị phân tích khí xả, độ ồn và thước đo (thiết bị đo nhóm 2) theo hướng dẫn của Tổng cục Đo lường Chất lượng.

Đồng thời, liên hệ với các nhà cung cấp thiết bị tiến hành việc kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất đối với thiết bị đo nhóm 1 (gồm: thiết bị kiểm tra phanh, thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe, thiết bị đo độ khói, thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước). 

Ngoài ra, theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, QCVN 103:2019/BGTVT, thiết bị kiểm tra phải được trang bị bộ dụng cụ kiểm tra, đánh giá thiết bị phù hợp với kiểu loại thiết bị của đơn vị. Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 103:2019/BGTVT sắp được Bộ Giao thông vận tải ban hành, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên hệ với các nhà cung cấp thiết bị để trang bị bộ dụng cụ kiểm tra, đánh giá thiết bị phù hợp với kiểu loại thiết bị của đơn vị theo quy định của nhà sản xuất trước ngày 30/10/2023.

Bao gồm: Bộ dụng cụ kiểm tra, đánh giá lực phanh của thiết bị kiểm tra phanh; bộ dụng cụ kiểm tra, đánh giá thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe; kính chuẩn để kiểm tra, đánh giá thiết bị đo độ khói.

Đối với các thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước, thiết bị đo độ ồn, thiết bị phân tích khí xả, các đơn vị chủ động liên hệ với các hãng cung cấp thiết bị để được kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Rà soát toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật đơn vị đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn của Cục liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới, trong đó, nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp sửa đổi dữ liệu kết quả kiểm tra của thiết bị kiểm định xe cơ giới; nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới; thực hiện một số giải pháp phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện quy định mới ở Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT, các nội dung chấn chỉnh trong hoạt động kiểm định xe cơ giới và về việc phối hợp với nhà cung cấp khắc phục thiết bị tại đơn vị đăng kiểm.

Đối với các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất của đơn vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu tiến hành rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật bao gồm: mặt bằng, nhà xưởng, nhà văn phòng, bãi đỗ xe, đường nội bộ, phần mềm, thiết bị thông tin, lưu trữ truyền số liệu, hệ thống giám sát hoạt động kiểm định và thông tin niêm yết theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 103:2019/TT-BGTVT.

Theo baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999