Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe từ 15/8

Từ ngày 15/8 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực thì lệ phí đăng ký, cấp biển, sang tên đổi chủ cho xe cũng có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

Từ ngày 15/8 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực thì khi mua xe cũ, người mua cần lưu ý các giấy tờ như: Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số, hợp đồng mua bán công chứng, và 3 bộ cà số khung số máy.

Bên trên là trường hợp sang tên xe cùng tỉnh (thành phố), còn trường hợp sang tên khác địa phương thì mọi trình tự, thủ tục tương tự không có sự thay đổi.

Về việc ai là người nộp lệ phí đăng ký xe, cấp biển phương tiện thì theo Điều 2 Thông tư 229/2016/TT-BTC, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan công an cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông thì phải tiến hành nộp lệ phí.

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

a

Khu vực I bao gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã;

Khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Sau ngày 15/8, lệ phí cấp biển số khi đăng ký xe lần đầu hay đăng ký sang tên vẫn giữ nguyên, chỉ có thay đổi đối với trường hợp sang tên cùng tỉnh.

Nếu trước đây người mua xe cũ chỉ phải nộp lệ phí cấp lại đăng ký xe 30 nghìn đồng nhưng sau khi định danh biển số, do người mua xe không được sử dụng biển số của chiếc xe đã mua nên sẽ phải tốn thêm chi phí cấp biển số mới, mức phí là 150 nghìn đồng.

Về việc mua 1 chiếc xe mới và sử dụng biển số định danh xe cũ thì có phải mất lệ phí cấp biển số hay không thì đại diện 1 cơ sở đăng ký xe tại Hà Nội cho biết, khi đăng ký xe lần đầu thì dù có hay chưa có biển định danh vẫn phải đóng lệ phí cấp biển lần đầu.

Cụ thể, tại Hà Nội khi đăng ký xe lần đầu vẫn phải đóng lệ phí cấp biển số là 20 triệu đồng.

Tương tự với việc đăng ký xe cũ, nếu chiếc xe dùng biển Hà Nội đã định danh và sử dụng chiếc xe này để đăng ký cấp biển định danh cho chủ mới thì sẽ không mất lệ phí 20 triệu đồng lệ phí cấp biển.

Đối với những xe chuyển vùng đăng ký từ tỉnh thành khác thì sẽ phải đóng lệ phí biển 20 triệu đồng.

Theo baodansinh.vn

Scroll
0793678999
0793678999