Một người có thể được cấp bao nhiêu biển số định danh?

Theo khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp và quản lý biển số định danh của công dân như sau.

nhung-dieu-can-luu-y-khi-mua-ban-xe-o-to-xe-may-tu-ngay-158

Theo khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp và quản lý biển số định danh của công dân như sau:

– Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

– Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

– Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. 

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

– Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Như vậy, theo quy định trên và các quy định khác tại Thông tư 24/2023/TT-BCA thì không có quy định về số lượng tối đa biển số định danh của công dân. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số định danh với ôtô, xe máy và mỗi phương tiện sẽ gắn với một biển kiểm soát khác nhau. 

Theo baodansinh.vn

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999