Lãi suất cho vay bình quân đang ở mức 8,8 – 11%/năm

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,8 – 11%/năm.

Thông báo về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của NHTM trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,6-4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6,8- 7,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 7,5-8,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,4- 8,4%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Riêng đối với lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Trong khi đó, đối với lãi suất cho vay VND, lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,8 – 11%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,1%/năm.

Riêng lãi suất USD, lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,4 – 5,5%/năm đối với ngắn hạn; 5,8- 7,8%/năm đối với trung và dài hạn.

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999