Kiến nghị xử lý trên 27 nghìn tỷ đồng qua thanh tra kiểm tra thuế

Tính đến hết ngày 15/06/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 21.471 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26,79% kế hoạch năm 2023 và bằng 103,62% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được trên 243.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 87,83% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngay từ cuối năm 2022, và những tháng đầu năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành các Công văn chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn, rủi ro cao như: Thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, hóa đơn; dầu khí, xăng dầu, điện lực, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản; linh kiện điện tử; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; …;

Tính đến tháng 6 năm 2023 (đến hết ngày 15/06/2023), toàn ngành Thuế đã thực hiện được 21.471 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26,79% kế hoạch năm 2023 và bằng 103,62% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được trên 243.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 87,83% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là trên 27.000 tỷ đồng bằng 193,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 4.506,72 tỷ đồng, bằng 70,86% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Để hạn chế tình trạng lợi dụng chuyển giá tránh thuế của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, bảo vệ quyền đánh thuế, chống xói mòn nguồn thu, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn ngành về giá chuyển nhượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, rà soát đôn đốc kê khai để người nộp thuế có giao dịch liên kết thực hiện kê khai và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để hướng dẫn và nâng cao tuân thủ đối với người nộp thuế. Qua đó, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã có nhiều thay đổi, số doanh nghiệp kê khai kinh doanh có lãi tăng lên, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kê khai điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế từ xác định lại giá giao dịch liên kết.

Đến nay, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 229 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 657,76 tỷ đồng; giảm lỗ 7.442,15 tỷ đồng; giảm khấu trừ 20,95 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.970,87 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về gian lận, trốn tránh thuế, dư địa thu lớn: kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, tăng cường chống gian lận hoàn thuế, hóa đơn, chuyển giá…Tiếp tục tăng cường quản lý thu đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử trên các sàn giao dịch điện tử, các DN kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo VnMedia

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999