Kiểm toán Nhà nước chỉ chịu 3% trách nhiệm về việc chậm thực hiện kết luận kiểm toán

“Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, thứ nhất thuộc về đơn vị được kiểm toán (chiếm khoảng 60%); trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước (khoảng 3%), còn lại các nguyên nhân khác.” – Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Tại phiên chất vấn ngày 7/11, đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) nêu rõ: Đề nghị Tổng Kiểm toán cho biết giải pháp gì để thực hiện hiệu quả báo cáo của Kiểm toán nhà nước trong điều kiện Luật Kiểm toán nhà nước quy định “báo cáo của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành có giá trị bắt buộc thi hành đối với các đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công”.

“Theo báo cáo của Tổng Kiểm toán trước Quốc hội thì rất nhiều kiến nghị tồn đọng qua các năm, không biết bây giờ hướng xử lý của Tổng Kiểm toán như thế nào về các nội dung này?” – đại biểu tỉnh Đắk Nông nêu câu hỏi.

Trả lời câu chất vấn của đại biểu Nguyễn Trường Giang, ông Ngô Văn Tuấn  – Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết: Tại Điều 7 Luật Kiểm toán nhà nước quy định về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán là điều rất cụ thể. Báo cáo Kiểm toán Nhà nước sau khi được phát hành và công bố công khai có giá trị thực hiện bắt buộc đối với đơn vị được kiểm toán về những sai phạm tài chính công, tài sản công đã nêu trong báo cáo.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, kiến nghị của Kiểm toán có 3 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, kiến nghị về xử lý tài sản; thứ hai, về vấn đề xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và thứ ba, vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật.

Về kiến nghị của kiểm toán, Tổng Kiểm toán cho biết, qua theo dõi cho thấy thường được thực hiện tới 75% đến 80% cho năm liền kề với năm kiểm toán, còn 15% đến 20% thực hiện ở những năm tiếp theo.

“Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán, thứ nhất thuộc về đơn vị được kiểm toán (chiếm khoảng 60%). Nguyên nhân thứ hai thuộc về trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước (khoảng 3%), còn lại các nguyên nhân khác.” – Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả Kiểm toán nhà nước, 6 nhóm giải pháp được Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo trước Quốc hội bao gồm:

Nhóm thứ nhất là về kiện toàn khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Nhóm thứ hai là về nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán, các kiến nghị làm sao cho đúng, cho trúng và khả thi.

Nhóm thứ ba là về đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện.

Nhóm thứ tư là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đôn đốc triển khai thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Nhóm thứ năm là việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương.

“Kinh nghiệm thực tế cho thấy, ở những cơ quan, đơn vị nào cấp ủy và người đứng đầu quan tâm đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán thì ở những đơn vị đó kết quả thực hiện rất cao. Thậm chí, có những địa phương trong năm liền kề đã thực hiện 100% các kết luận, kiến nghị kiểm toán.” – Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999