Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững

 Diễn đàn Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra trong 1 ngày (tháng 9/2023) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với Chủ đề dự kiến là “Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tại Hội nghị tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Chủ đề của Diễn đàn phải nhấn mạnh đến động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm bao quát các vấn đề ngắn hạn và các vấn đề dài hạn của cả nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025…

Trình bày Đề án sơ bộ tổ chức Diễn đàn Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, diễn đàn Kinh tế -xã hội là một hoạt động thường niên của Quốc hội. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời cũng là năm thứ hai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 2022 -2023.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2023 kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức; trong nước kinh tế vĩ mô duy trì ổn định nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn với hầu hết các động lực tăng trưởng suy giảm; thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản tiềm ẩn không …

Vì vậy, việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế – xã hội năm 2023 là rất cần thiết nhằm đánh giá toàn diện tình hình thế giới và trong nước, đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội  và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025, qua đó tìm giải pháp chính sách để tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, động lực, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng,… Đồng thời các ý kiến tham luận tại Diễn đàn sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp thêm các luận cứ khoa học, thực tiễn để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra các nội dung thuộc chức năng; nguồn thông tin đầu vào quan trọng để đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, Diễn đàn dự kiến sẽ diễn ra trong 01 ngày (tháng 9/2023) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với Chủ đề dự kiến là “Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, việc tổ chức diễn đàn diễn ra trong bối cảnh: 6 tháng đầu năm tình hình trong nước, tăng trưởng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các động lực tăng trưởng suy giảm, khó khăn cả về đầu tư, đặc biệt xuất khẩu giảm,…

Tình hình 6 tháng cuối năm có thể có khởi sắc hơn tuy nhiên dự báo chung để đạt được mục tiêu như Quốc hội đề ra là thách thức. Do đó, năm nay 2023 lựa chọn và xây dựng Chủ đề diễn đàn tập trung vào nội dung trọng tâm nào là vấn đề quan trọng.

“Thực tế các động lực tăng trưởng gồm cả truyền thống và động lực mới đã có, vấn đề là làm sao tìm kiếm năng lượng mới trong các động lực tăng trưởng hiện hành. Đây là nội dung trọng tâm cần lưu ý thể hiện tuy nhiên, tên Chủ đề trong cách thức diễn đạt, lựa chọn câu chữ phải thuận cho truyền thông, có tính lan tỏa, xúc tích,…”, Chủ tịch Quốc hội gợi ý.

Liên quan đến quan điểm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Diễn đàn phải phục vụ cho mục tiêu trước mắt nhưng vẫn phải đảm bảo vấn đề căn cơ, lâu dài; mang tính chiến lược không thể chỉ vì mục tiêu trước mắt mà hy sinh dài hạn;… Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, khả thi và toàn diện, phải tác động tới cả tổng cung và tổng cầu; tính toán đến năng lực quản trị quốc gia, năng lực quản trị doanh nghiệp.

Theo Baodansinh.vn

Scroll
0793678999
0793678999