Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không đùn đẩy, gây khó khăn khi giải quyết thủ tục các dự án bất động sản

Việc này nhằm triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3636/UBND-SXD, triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết của Chính phủ, UBND thành phố giao các sở, ngành; UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản lý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Mục 10, Phần III Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án bất động sản do cơ quan, đơn vị mình chủ trì thực hiện; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã… chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về: Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án, công trình; cấp giấy phép xây dựng; trật tự xây dựng (theo quy định, phân cấp, ủy quyền của thành phố); tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về xây dựng; báo cáo UBND Thành phố kịp thời để tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chủ động rà soát, bố trí dành quỹ đất để phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập, nhà ở công nhân tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thiết chế công đoàn (nhà ở công nhân) khi tham mưu tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn và các quy hoạch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở, quy hoạch kiến trúc và pháp luật hiện hành.

Báo cáo đề xuất UBND Thành phố định kỳ hằng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), trong đó báo cáo cụ thể các thông tin về vị trí, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, quy mô các quỹ đất ở 20%, 25% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và các quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để đầu tư phát triển xây dựng mới nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh việc thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đấu thầu dự án có sử dụng đất, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo UBND thành phố để thực hiện cho vay ưu đãi theo chương trình của Chính phủ…

Các quận, huyện, thị xã chủ trì chủ động rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn do mình quản lý; báo cáo đề xuất UBND thành phố định kỳ hằng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), trong đó nêu rõ thông tin về tên dự án, địa điểm, ký hiệu và quy mô diện tích đất, tên nhà đầu tư, thông tin về các văn bản pháp lý của dự án để phục vụ việc lập, xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ…

Theo Vnmedia 

Scroll
082 54 55 999
082 54 55 999